E-learning design

Design kurzu (E-learning design) nie je o práci so softvérom. Design kurzu je kľúčovou fázou vývoja e-learningového projektu a vzniká v prvom rade v hlave, nie v počítači. Design kurzu je jeho podrobné naplánovanie. Nebojíme sa preto pera a papiera, ktoré sú v tejto chvíli najdôležitejšími nástrojmi pre zaznamenianie najdôležitejších poznatkov:

  • Definovanie cieľovej skupiny študujúcich
  • Definovanie ich vzdelávacích potrieb
  • Vytvorenie základnej osnovy
  • Návrh základného storyboardu a typu kurzu
  • Návrh použitia technológií, interaktivity a multimédií
  • Doplnenie základného storyboardu
  • Konzultácia s autorom učebných podkladov
  • Finalizovanie vzdelávacieho scenára

Design kurzu je najčastejšie podceňovaná fáza výroby kurzu. Mnoho autorov e-kurzov sa radšej vrhne priamo do aplikácie a metódou náhody a ,,hrania sa“ navrhuje priebeh aktivity. Výsledkom sú pasívne, lineárne a častokrát aj nezmyselne navrhnuté textové slidy (v zahraničí posmešne nazývané slajdumenty) s neadresnou grafikou, tonami odrážok a ďalšieho balastu, ktorý nerešpektuje základné princípy učenia sa z multimédií. Ak sa do toho pustíte týmto štýlom, očakávajte sklamanie u cieľovej skupiny. My ponúkame hravosť, prekvapenie, scenár, interaktivitu, multimediálne prednášky, nácvikové videá, testy, hry a animácie.

About jverlik