Avatra LMS

Potrebujete rýchlo a efektívne preškoliť svojich zamestnancov na vlastné produkty? Potrebujete aby Vaši zamestnanci absolvovali rýchlo bez straty pracovného času školenia povinné zo zákona? Portál www.avatra.sk umožňuje firmám vytváranie a organizovanie vlastných vnútropodnikových vzdelávacích aktivít jednoducho so základnými znalosťami práce s internetom. Stačí krátke zaškolenie a môžete si ihneď vytvárať vnútropodnikové kurzy, vytvoriť si vlastnú firemnú internetovú televíziu, otestovať zamestnancov a realizovať mnoho ďalších vzdelávacích aktivít. Celé riešenie je kompletne outsourcované a nepotrebujete žiadne technické vybavenie.

Pre koho je produkt určený?

  • Pre firmy, ktoré potrebujú neustále preškoľovať zamestnancov na vlastné produkty.
  • Pre firmy, ktoré majú veľký počet zamestnancov a chcú efektívne využiť ich čas strávený na povinných školeniach.
  • Pre firmy, ktoré potrebujú často informovať o produktových zmenách.

Čo vaša firma získa:

  • vlastný manažment vzdelávania
  • kontrola štúdia zamestnancov
  • živé vysielanie vlastných školení prostredníctvom internetu (ušetríte tým prostriedky na cestovanie a ubytovanie lektorov)
  • možnosť testovania zamestnancov (ušetríte pracovný čas zamestnancov, ktorý by museli tráviť na prezenčnom školení)

Podrobnejšie informácie tu.

About jverlik