Poslanie a ciele

E-learning je moderná a vzrušujúca vzdelávacia cesta. Šetrí čas, šetrí peniaze a poskytuje vysoko účinný multimediálny vzdelávací zážitok pre kohokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek. Aj v dôsledku prebiehajúcej ekonomickej krízy je jeho prínos o to významnejší. Práve na tejto báze vzniklo zoskupenie Avatra Group. Jeho primárnym cieľom je pomôcť v ďalšom rozvoji vzdelávania s využitím efektívnych technológií ako aj skúseností odborníkov prostredníctvom:

  • sformovania silného zoskupenia v oblasti e-learningových riešení,
  • poskytovania cloudových technológií a distribučných kanálov
    pre vzdelávací obsah a projekty,
  • spolupráce pri tvorbe a distribúcii kvalitného vzdelávacieho obsahu
    pre firmy a jednotlivcov,
  • spoločného zapájanie sa do zákaziek s požiadavkou na komplexné riešenia,
  • posilnenia postavenia e-learningu vo vzdelávacích procesoch firiem a inštitúcií,
  • posilnenia postavenia e-learningu v rôznych formách celoživotného vzdelávania jednotlivcov.