Partneri

 Zoznam aktuálnych partnerov skupiny Avatra:

LET Solutions, s.r.o. „Riešenia pre učenie, vzdelávanie a tréning (learning, educationn and training – LET) boli základným motívom spoločnosti už pri jej vzniku. Aby mohli byť tieto riešenia efektívnejšie poskytované čo najširšiemu okruhu užívateľov, vznikla myšlienka iniciovať zoskupenie profesijne blízkych spoločností, ktoré spojením svojich síl zvýšia svoj potenciál a dokážu poskytnúť kvalitné riešenia s vysokou pridanou hodnotou. Verím, že sa táto myšlienka osvedčí a skupina Avatra nájde na slovenskom trhu svoje pevné miesto.“

Vojtech Belluš
konateľ spoločnosti LET Solutions, s.r.o.

WEBGLOBE, s.r.o. „Ako technologický líder v oblasti cloudových služieb je v našom zornom poli vzdelávanie. A keď môžeme byť priamo nositeľom tejto činnosti, napĺňa  nás to zadosťučinením. Lebo vzdelanie je to, čo ľudia vo svojom profesijnom živote potrebujú. Súčinnosť v rámci skupiny Avatra vychádza z predstáv o spojení kvalitného vzdelávania s najnovšími trendmi v infotechnológiách. Cieľom je skvalitniť výučbový proces pomocou IT.“

Juraj Grešš
CEO spoločnosti WEBGLOBE, s.r.o.

 
LANGMaster.com, s.r.o. „Naše společnost se dlouhodobě věnuje aktivitám v oblasti e-learningového vzdělávání, primárně jazykového vzdělávání. Naše řešení pro jazykovou výuku patří mezi popřední produkty v České i Slovenské republice a je známé i v zahraničí. S ohledem na skutečnost, že je to ale přece jenom jedna z oblastí vzdělávání, uvítali jsme možnost zapojit se to společných aktivit skupiny Avatra a vhodně doplnit její komplexní vzdělávací portfólio.„

Pavel Zika
jednatel společnosti LANGMaster.com, s.r.o.

EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. „Členstvo v skupine Avatra rozširuje možnosti pôsobenia našej spoločnosti v oblasti e-learningu. Zároveň toto členstvo umožňuje využiť alebo poskytnúť voľné kapacity v oblasti vývoja e-learningových riešení pre spoločné napredovanie. Je to veľmi zaujímavá forma spolupráce, ktorá z konkurenčných spoločností spravila spolupracovníkov a partnerov.“

Peter Petruš, Jozef Babiak
konatelia spoločnosti EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.