Tím špecialistov

 Vojtech Belluš Vyštudoval ekonómiu so špecializáciou na financie. V rámci svojej viac ako dvadsať ročnej praxe podnikal v IT oblasti v rámci implementácie a poskytovania sprievodných služieb pre softvérové aplikácie ERP a LMS, pôsobil ako garant, projektový manažér, procesný manažér a lektor. Po roku 2005 pôsobil v manažérskych pozíciách významných spoločností z oblasti IT (NESS Slovensko, IDS Scheer Slovakia, Kontis Slovakia). Od roku 2009 sa špecializuje na procesné riadenie a e-learning v komerčných organizáciách. V súčasnosti je členom Technickej komisie 37 – Informačné technológie pri SUTN a predsedom subkomisie SK 36 pre výučbu, vzdelávanie a školenia. Je držiteľom certifikátu “Business Process Manager Professional”.
 
Team leader a špecialista
pre analýzu procesov vzdelávania a systémy riadenia vzdelávania (LMS), konateľ LET Solutions, s.r.o.

 Jozef Zápotocký Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu odbor matematika-informatika, po skončení školy nastúpil priamo do vzdelávacieho procesu ako lektor výpočtovej techniky a informatiky na detašovanom pracovisku Univerzity P.J. Šafárika. Od roku 2007 sa venuje aj komerčnému webdizajnu a tvorbe webstránok a svoje vedomosti a zručnosti odovzdáva na počítačových kurzoch. Zaoberá sa tvorbou statických aj dynamických webstránok, tvorbou CMS a LMS systémov, e-shopov atď. Lektoruje aplikácie MS Office – Word, Excel, Power Point, Access, aplikáciu Dreamweaver a technológie HTML, CSS, PHP, MySQL. V oblasti e-learningu programuje aplikácie LMS.
Lektor a developer pre learning technology web development

 Jaroslav Verlík Profesnú kariéru začínal v roku 1997 ako redaktor a reportér v celoslovenských tlačených denníkoch. V roku 2004 knižne vydal sériu reportáží. O rok na to sa spolupodieľal na vydávaní týždenníka ako šéfredaktor a začínajúci grafik. Od tohto obdobia sa intenzívne vzdeláva v oblasti grafického dizajnu ako grafik časopisov a novín v programoch Adobe Creative Suite. Niekoľko ďalších rokov graficky pripravoval do tlače najrôznejšie produkty pre firmy, vydavateľov a klientov.Od roku 2007 sa venuje takmer výlučne vzdelávaniu, online kurzom, tvorbe e-learningových obsahov, tvorbe digitálnych publikácií a publikovaniu na internete. Lektoruje aplikácie Acrobat, Illustrator, Fireworks, Photoshop, Presenter, Captivate, Flash a PowerPoint. Člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých SR, držiteľ akreditovaných kurzov počítačovej grafiky a webdizajnu MŠ SR.
 
Lektor  a developer pre multimedia e-learning content development, konateľ ANDROMEDIA SK, s.r.o.

 Petra Kavalcová V rámci svojej viac ako desať ročnej praxe pracovala v rôznych podnikoch a reklamných agentúrach ako grafik – dizajnér. Navrhovala reklamné predmety, tvorila reklamné a prezentačné materiály (napríklad aj pre viaceré veľké obchodné centrá ako Europa SC, ZOC MAX), navrhovala dizajn webových stránok. V súčasnosti sa venuje web dizajnu, dizajnu reklamných a prezentačných materiálov a fotografovaniu. V rámci e-learningu sa špecializuje na dizajn jednotlivých kurzov, charakterových postavičiek a vytváranie šablón
Grafický dizajnér, web dizajnér, profesionálny fotograf

 Emil Hrabovský Počas štúdia na Žilinskej univerzite, začal v roku 2003 pracovať v Rozhlasovom a nahrávacom štúdiu Rapeš a tu začalo jeho obrovské zanietenie do sféry zvuku a moderovania. Prvý rok a pol pracoval ako technik, postupne sa však vypracoval na moderátora a neskôr na vedúceho moderátorskej sekcie. Počas tohto jeho pôsobenia získal Rapeš dva roky po sebe titul „Najlepšie internátne rozhlasové štúdio“ v celoslovenskej súťaži Rádiorallye. Celkovo v Rapeši pôsobil 6 rokov, pričom v tom čase rok pracoval aj ako externista v Televízii Nové Zámky.
Posledných 10 rokov sa venoval zvukovej produkcii rozhlasových a televíznych reklamných spotov, rozhlasovým inscenáciám, moderovaniu a tvorbe zvukovej grafiky rádia, školil o technikách rozprávania na mikrofón a o technikách úpravy zvuku, vytvoril zvukovú časť viacerých školení a mnohých videoprezentácí.
Špecialista na audio nahrávky a zvukovú grafiku