Avatra LMS

E-learningový portál Avatra LMS (lms.avatra.sk) predstavuje zaujímavý nelicencovaný variant systému riadenia vzdelávania, ktorý je postavený na open source záklae. Jeho využitie je možné ako:

  1. posyktnutá služba v spoločnom virtuálnom prostredí,
  2. ako služby vo vyhradenom virtuálnom prostredí pre konkrétnu spoločnosť,
  3. ako in house riešenie, nasadené v internom prostredí zákazníka.

Pre koho je portál určený?

  1. Pre firemných zákazníkov, ktorí potrebujú využiť komplexné vlastnosti systému riadenia vzdelávania.
  2. Pre firemných zákazníkov, ktorí síce potrebujú jednorázové využitie ale s kompletnou funkcionalitou.
  3. Pre vzdelávacie organizácie, ktoré chcú pri svojich aktivitách postaviť e-learning na len pre nich vyhradenom riešení.
  4. Pre všetky organizácie, ktoré zamýšľajú nasadiť vo svojich vzdelávacích procesoch efektívne a cenovo veľmi príťažlivé riešenie.

V čom je toto riešenie zujímavé?

Iste zaujímavá je koncepcia komplexného riešenia ako uzatvoreného virtuálneho stroja, ktorý je vždy parametrizovaný a prispôsobovaný pre daného zákazníka. Tým, že využíva virtuálne technológie, nevyžaduje od zákazníkov v podstate žiadne investície a vďaka implementácii ako služby je plne financovateľný z prevádzkových nákladov.

Aké sú najdôležitejšie funkcie Avatra LMS?

Plne podporuje štandardy SCORM 1.2 a 2004.
Podporuje prideľovanie kurzov cez užívateľa, skupiny, role aj organizačnú štruktúru.
Podporuje sledovanie kompetencií a vzdelávacích plánov.
Podporuje podmienené pristupovanie k jednotlivým častiam obsahu.
Podporuje vystavovanie samostatných aj hromadných certifikátov.
Obsahuje vlastný katalógový systém pre obsah.
Umožňuje podmienenú rezerváciu obsahu s potrebným schvaľovaním.
Poskytuje široké možnosti komunikácie lektora a študenta.
Obsahuje množstvo možností a nastavení v rámci administrácie.
Je priamo prepojiteľný s virtuálnou triedou Avatra.
Je plne prispôsobiteľný špeciálnym požiadavkám v rámci zákazníckych úprav.
Obsahuje široké možnosti editovateľných a do MS EXCEL exportovateľných reportov.

V prípade, ak Vás tieto možnosti Avatra LMS zaujali, radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie, prípadne systém predvedieme v reálnej prevádzke.